Koorgroep ‘t Zand van de Sint Franciscus Xaveriuskerk (SFX) in Amersfoort werd in 1980 opgericht. Het KRO Omroeppastoraat had voor zijn uitzendingen van de eucharistieviering behoefte aan variatie in het aanbod van liturgische gezangen en bracht samen met dirigent Gert Bremer een groep zanglustige jonge mensen bij elkaar. Het initiatief zou uitgroeien tot een volwaardig koor waarmee het goed liturgie vieren was. Het repertoire dat voor deze uitzendingen gekozen werd bestond uit liederen die vanaf 1960 waren ontstaan in de Amsterdamse Studentenekklesia en de Dominicusgemeente. Vele van de liturgische teksten waren van Huub Oosterhuis, de melodieën van Bernard Huijbers, Antoine Oomen en Tom Löwenthal. Daarnaast bracht ook dirigent Rob Holleman melodieën in. Het repertoire van de koorgroep bestaat nog steeds hoofdzakelijk uit liederen op teksten van Huub Oosterhuis. Piano en/of orgelbegeleiding van de koorzang is altijd in handen gebleven van Martin Lorijn. Tot halverwege 2006 was Gert Bremer dirigent van Koorgroep ’t Zand, daarna nam Rob Holleman de directie over. Helaas is Rob Holleman op 21 april 2017 na een kort ziekbed overleden.

 

Vanaf half oktober 2017 staat Frank Kooiman voor de Koorgroep. Koorgroep ’t Zand repeteert op donderdagavond.