Koorgroep 't Zand, Amersfoort

Koorgroep ’t Zand bestaat in 2020 40 jaar
en dat punt willen we graag markeren!

Behalve de 35 leden die de koorgroep nu telt, lopen er nog een kleine honderd ex-leden rond. Hoe leuk zou het zijn om met de oud en huidige leden een aantal nummers te zingen en weer eens bij te praten met mensen die je wellicht onbedoeld uit het oog bent verloren!

Daarom nodigen wij je van harte uit op zondag 19 april mee te zingen in de zondagse viering.

Zondag 19 april zingen we eerst in de viering van half 11. Na de viering en de koffie begint het eigenlijke programma, waarbij er veel gezongen gaat worden, lekker gelunched en bijgepraat. Rond vieren sluiten we af met een borrel.
Meld je hier aan!

Wil je in de mail aangeven:

Welk lied uit het koorgroep-repetoire je zou kiezen om met z’n allen te zingen en of je dieetwensen hebt?

 

Koorgroep ‘t Zand zingt eens in de twee weken in de Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit liederen op teksten van Huub Oosterhuis. Het koor staat onder leiding van Frank Kooiman en wordt begeleid door pianist/organist Martin Lorijn, de vaste begeleider van de Koorgroep.

Koorgroep ’t Zand (genoemd naar de straat waar de Amersfoortse St. Franciscus Xaveriuskerk al 200 jaar staat) werd ooit opgericht ter ondersteuning van de bekende KRO-RKK-televisievieringen, die in de jaren ’70, ’80 en ’90 daarvandaan werden uitgezonden. Ook de Omroepparochie was er destijds gevestigd. De Koorgroep heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een modern, open kerkkoor met een eigentijds, oecumenisch gericht repertoire.

De samenstelling is, qua kerkelijke herkomst van de ruim dertig leden, zeer gemêleerd.